1. Innen indulj
  2. »
  3. Csoport történetek
  4. »
  5. Kórházi csoport – Győr

Kórházi csoport – Győr

korhazi-aa-csoport-gyor-

Első gyűlésünk helyszíne: Győr, PAMOK Zrínyi utcai épülete

Hogyan indult a győri Kórházi A.A. csoport

A csoport még nem tekinthet vissza nagy múltra, hiszen 2016. október 6-án tartotta első gyűlését Győrben, a PAMOK Zrínyi utcai épületében. Jómagam 2016 januárjában végeztem egy Baranya megyei terápián, ahol azt az útravalót kaptam, hogy keressem meg a környékbeli társakat, és szorgalmazzuk egy csoport indítását a városban, az akkor már hosszú évek óta működő másik mellé. Valószínűleg ugyanezzel az útravalóval indult egy társam is, akivel közösen tettük meg az első lépéseket.

A csoport indításához nagy segítséget kaptunk az akkor már néhány hónapja működő terápiát vezető Dr. Győrffy Dóra doktornőtől. Az ő közbenjárására sikerült helyet találni csoportunknak a kórház épületében. A csoport elindulása két már működő csoport, a ,,tAtA” és a ,,Turul” összefogásával, az ő bábáskodásuk mellett történt. Akkor már ezekből a csoportokból rendszeresen jártak társaink a kórházba üzenetátadásra, így kézenfekvő volt segítségük igénybevétele ahhoz is, hogy újdonsült, még szárnyait bontogató csoportunk az A.A. hagyományainak megfelelően működjön. A csoport gyűléseit látogatók bázisát ezen két csoport idősebb, sokéves tapasztalattal rendelkező tagjai, illetve a terápián aktuálisan tartózkodó betegtársak adták.

Fejlődésünk

Az első időkben a gyűlések témái értelem szerint a kezdőkhöz igazodtak, azzal a céllal, hogy az újonnan bekerülő társaink kedvet kapjanak a gyűléseken való részvételhez, megismerjék közösségünk működését. Később természetesen ez már nem volt elég: ahogy az újak idősödtek, elengedhetetlen volt programunk mélyebb, már a konkrét felépülést szolgáló részeinek a bevonása is a gyűlések témái sorába.

Így vált szükségessé egy, a csoport által szervezett új, haladó gyűlés elindítása, amelynek működése már jobban hasonlított az országban működő többi csoportéra. Itt említem meg, hogy a csoport az 5. Hagyomány ápolásával – ami a működés egyik fokmérője – ma már tagjai között tudhat mindenféle korosztályt, a 24 órás kezdőtől, a 4 éves józanodóig.

Fontosnak tartom azt is, hogy társaink a kezdetektől fogva nagy lelkesedéssel vettek részt az A.A. regionális és országos rendezvényein, találkozóin. Ugyancsak képviseltetjük magunkat a Pannon Régióban, és az országos küldöttgyűlésen is. Társaink szívesen látogatják akár a távolabbi csoportok gyűléseit, rendezvényeit is, ezzel erősítve a csoportok közötti igen kiváló kapcsolatot.

Tapasztalatom szerint az is újabb lendületet adott a csoport fejlődéséhez, hogy a már működő Al-Anon csoport is a kórházban kezdte meg tevékenységét az A.A.-gyűléssel egy időben, ezzel nagyban hozzájárulva a felépülő párok gyógyulásához.

Csoportunk amellett, hogy képviselteti magát az A.A. különböző fórumain, nagy lelkesedéssel vett részt, és a jövőben is részt fog venni a Pannon Regionális Találkozó megszervezésében és lebonyolításában, valamint nagy szerepet vállal a 2021. évi Országos Találkozó szervezésében is.
2020 tavaszán a járványhelyzet okozta akadályokat is igen gyorsan sikerült leküzdenünk, társaink hamar felmérték a helyzet komolyságát és a gyűléstermek bezárásakor azonnal áttértek a gyűlések online térben való megtartásához, ezzel biztosítva a további működést.

A jelenlegi helyzetben, amikor az eredeti gyűléshelyszín még nem hozzáférhető, átmenetileg más helyen, de újra élőben tartjuk gyűléseinket, alkalmazkodva az éppen aktuális helyzethez, lehetőségekhez.

A Pannon Régió ez évi Konferenciája három, ebből a csoportból induló társunkat bízta meg a Választmányban teljesítendő szolgálattal, ami azt mutatja, hogy a csoport fejlődik, és szervesen kapcsolódik a Nagy Egészhez. Társainkat nagy szeretettel várjuk gyűléseinkre.