Beszámoló a tisztújító konferenciáról

Az Anonim Alkoholisták Pannon Régiójának választmánya 2020. szeptember 20-án 15:00 órakor Veszprémben Tisztújító Konferenciát tartott. A cikk összefoglalja az ott elhangzottakat.

Ezt a konferenciát eredetileg az AA Pannon Régió 2020. szeptember 4-6. között tervezett V. Találkozóján tartották volna, ám a Találkozó az ismert okok miatt elmaradt. A Konferencián küldöttgyűlésre került sor, melynek előzetesen meghirdetett napirendi pontjai a következők voltak:

 1. A leköszönő szolgálattevők beszámolója.
  Csoportközi kapcsolatok felelőse: Gy. Kálmán (Tapolca)
  Irodalomfelelős: N. Attila (Veszprém, “Hála” csoport)
  Irodaszolgálat: Sz. Móni (Veszprém, “Viadukt” csoport)
  Találkozószervezés felelőse: T. Ervin (Győr, “Rába” csoport)
  Üzenetátadás felelőse: U. Attila (Jánosháza)
 2. Az új szolgálattevők megválasztása. Javasolt személyek:
  Csoportközi kapcsolatok felelőse: T. Ervin (Győr, “Rába” csoport)
  Irodalomfelelős: R. István (Győr, “Jóremény” csoport)
  Irodaszolgálat: B. Laci (Tatabánya, “Turul” csoport)
  Találkozószervezés felelőse: T. Jani (Mosonmagyaróvár, “Lajta” csoport)
  Üzenetátadás felelőse: B. Peti (Győr, Kórházi csoport)
 3. A választmány esetleges kibővítése egy pénztárossal, és – amennyiben a régió honlapjáról döntés születik (ld. 4. napirendi pont) – honlap gondnok. Utóbbira javasolt személy:
  B. Laci (Mosonmagyaróvár, “Lajta” csoport)
 4. Döntés a régió honlapjának létrehozásáról, annak finanszírozásáról.
 5. Egyéb.

Az előzetesen meghirdetett meghívóban szerepelt, hogy amennyiben a jelen levő küldöttek nem lesznek elegen a határozatképességhez, akkor a gyűlést 15:30-kor a küldöttek számától függetlenül a határozatképessé nyilvánítják. A gyűlést L. János vezette le.

Az első napirendi ponttal kapcsolatban a jelen levő leköszönő szolgálattevők elmondták beszámolóikat, melyeket a küldöttgyűlés elfogadott, s megköszönte eddigi munkájukat. T. Ervin beszámolójában megismételte azokat a – tagjaink számára már ismert – okokat, amelyek miatt az V. Találkozót elhalasztották, és bejelentette, hogy a szervezők a jövő évi találkozó szervezését szívesen vállalják. Ezzel kapcsolatban javasolta, hogy az 5. pontban szereplő egyebek közé vegyék fel ennek a javaslatnak a megtárgyalását, illetve döntsenek ezügyben. Ezt a javaslatot a küldöttek elfogadták, majd T. Ervin javaslatát, mely szerint a következő régiós találkozót ugyancsak a győri csoportok (néhány Győr környéki csoport segítségével) fogják megszervezni, szintén megszavazták.

A második napirendi pontban a Konferencia megválasztotta a javasolt új szolgálattevőket, akik szolgálati ideje – egy korábbi döntés alapján – két év.

A harmadik napirendi ponttal kapcsolatban javaslat érkezett, mely szerint – praktikus okok miatt – célszerű a 3. és a 4. napirendi pont tárgyalását felcserélni, amelyet a küldöttek elfogadtak.

Az eredetileg negyedik napirendi pont a régió honlapjának létrehozására és annak finanszírozására előterjesztett javaslatot tartalmazta.Eszerint a költségeket a régió rendezvényei során befolyt pénzből, valamint a csoportok erre a célra tett önkéntes felajánlásaiból fedezzék, a küldöttek elfogadták. Ezek után a Konferencia megválasztotta a honlap javasolt gondnokát. A régió pénztárosának pozíciójára javaslat érkezett T. Marcsi személyében, aki gondolkodási időt kért, így az ezzel kapcsolatos döntés meghozatalát a küldöttek elnapolták.

A gyűlés a Békeimával zárult.