Beszámoló a debreceni OT műhelygyűlésről

Beszámoló a 2022.07.09-én, a Debreceni Országos A.A. Találkozón tartott, régiókkal kapcsolatos műhelygyűlésről

A műhelygyűlés célja az volt, hogy azok a társak, akik már rendelkeznek bizonyos tapasztalatokkal a magyar A.A.-közösségen belüli régió szerveződéséről, ismertessék azokat társainkkal, akik más területen is érdekeltek hasonló szerveződésben.

B. Laci társunk a Pannon Régió Választmányának irodavezetője elmondta, hogy a 2015-ben kezdődő  csoportszerveződés a csoportok közötti természetes és rendszeres összejárásból indult ki. Abban az időben volt először lehetőség részt venni a lengyelországi Országos Találkozón, ahol a csoportok begyűjtötték az ottani tapasztalatokat. 2016 szeptemberében megindult a Pannon Régió szerveződése, amelynek egyetlen célja akkor a hatékony üzenetátadás volt. Napjainkban az üzenetátadásnak a legújabb és elkerülhetetlen eszköze az internet, ebből kifolyólag jött létre 2020-ban az az igény is, hogy induljon meg egy honlap. Ennek köszönhetően számos társunk a honlap böngészése révén került be az A.A.-ba. Jelenleg a magyar A.A.-ban a Pannon Régió az egyedüli működő régió, és feltevődik a kérdés, hogy ez hogyan viszonyul a többi csoporthoz. A Pannon Régióba tartozó csoportok természetesen továbbra is közvetlenül kapcsolódnak az Országos Választmányhoz, és a küldöttgyűléshez. Az természetesen egyelőre nem képzelhető el, hogy a 32 régióbeli csoport küldöttei egyetlen szavazatként jelenjenek meg az Országos KGY-ben. A lengyel tapasztalatokra visszakanyarodva megállapítható, hogy ott azért működik több régió, mert természetszerűen hagyták, hogy kialakuljanak, s erről bővebben Krisztina társunk beszámolójában is olvashatnak a csoportok. Az ottani régiókat a szükség hozta létre, a tapasztalatok alapján.

L. János társunk elmondta a Pannon Régió indulásáról, hogy a többszintű szerveződésről, s a régiókról először 2014-ben Szlovákiában hallottak, és arról, hogy ezek a régiók az ottani környékbeli csoportok együttműködéséből alakultak ki. Ott voltak a lengyel, német és cseh társak is, és az ő együttes tapasztalataik alapján gondoltuk mi is el, hogy nézzünk körül a mi csoportjaink között, vajon megvan-e már ez a természetes együttműködés. Az idén a lengyelországi A.A. közösség 45 éves fennállása alkalmából megtartott találkozón hallottunk arról, hogy 160 csoport alkot egy régiót, ahol a természetes szervezettség a kötelék, és ez hoz gyakorlati eredményeket. Visszakanyarodva a Pannon Régió gyökereihez, mi is bejártuk a környező csoportokat, lelkiismereti gyűléseket tartottunk több csoport részvételével, így 30-nál több csoportnak mondtuk el az elképzelésünket a Pannon Régió kialakításáról, ami lelkesedésre talált. Végül ezek a csoportok elfogadták ezt a szerveződést, amiről jegyzőkönyvek is készültek, melyekben deklarálták a Pannon Régióba való csatlakozásukat. Ezután következett a szolgálattevők megválasztása, és 2016-ban meg is szerveztük az első régiós találkozót. Bár korábban spontán is létezett már együttműködés csoportok között is, ám egyes csoportok elszigetelve működtek, így azok a régió által kívántak fejlődni, egüttműködve más csoportokkal, s úgy gondolták, hogy a Pannon Régión belül láthatják közvetlenebbül egymást. Az üzenetátadás minden formáját meghonosítottuk, szerveztünk lépéscsoportokat is, s azon keresztül mértük be ennek szükségességét és hatékonyságát, hogy mennyien maradtak ott a csoportokban, és maradtak józanok. 2016 óta a térségben jó néhány új csoport alakult ezáltal. A csoportközi kapcsolattartónk emberi közelségben, gyakori látogatásaival tud szolgálatot tenni, s folyamatosak a műhelymunkák is. Beindultak és hatékonyak az egyéb szolgálatok is, évente megtartjuk a Pannon Régió konferenciáját, a küldöttgyűlést, ahol közvetlenül ismerik egymást a társak. Ennek fontos hozadéka, hogy az üzenetátadás hatékonyabb. Ez az összefogás semmilyen szinten nem ütközik az A.A. hagyományaival, hiszen a hagyományok szerint a csoportok létrehozhatnak testületeket. Megjegyzem, hogy a csoportok működése a régióba való szerveződés kapcsán nem érinti kapcsolatukat a Választmánnyal és a küldöttgyűléssel, ezt ők továbbra is önállóan végzik. A tapasztalatok fontosabbak, mint az ismeretek hiányán alapuló való kritikák, ezért nagyon lényegesek az ilyen műhelygyűlések, amelyek megnyitják az ismeretek útját és eljutnak a tapasztalatok azokhoz, akik ezek hiányában kételkednek az ilyen szerveződésekben.